PERSOONSGEGEVENS

Part2 USA Parts BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website www.part2usaparts.com verstrekt. Part2 USA Parts BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Email adres
  • IP adres

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Part2 USA Parts BV in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Part2 USA Parts BV gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten en diensten
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Bewaren gegevens

Part2 USA Parts BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Uw gegevens worden niet langer dan zeven jaar (fiscale bewaarplicht) bewaard.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

Part2 USA Parts BV maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. De website van Part2 USA Parts BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies

“Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Part2 USA Parts BV is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder het beheer van Part2 USA Parts BV vallen.

Inzage

U mag Part2 USA Parts BV vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Part2 USA Parts BV verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@part2usaparts.com